02-530-9050

ติดต่อสอบข้อมูล

info@vdragon.net

Contact E-Mail

จันทร์-เสาร์

ช่วงเวลาทำการ

แผนผังองค์กร

รายชื่อเจ้าหน้าที่ได้รับบัตรลูกจ้าง

1. นางสาวจุฑามาศ พิรัมย์          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.344/2564
2. นางสาวพิราภรณ์ สิงห์เสนา   เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.342/2564
3. นางสาวอินทิรา จงชะยะ          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.180/2565
4. นางสาว ศรกมล พรมดี          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.231/2565
5. นางสาวอรพิม ชิวพิมาย          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.129/2565
6. นายดนุสรณ์ เหมาเพชร์          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.132/2565
7. นางสาวสุรีย์รัตน์ แก้วคูณ        เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.130/2565

8. นางสาวปนิดา โพธิ์สุทธิ์    เลขบัตรลูกจ้าง กท.260/2565
9. นายวิรุต ยาหยาหมัน        เลขบัตรลูกจ้าง กท.186/2565
10. นายชานน บุญชูวงศ์       เลขบัตรลูกจ้าง กท.218/2565
11. นางสาวกฤติยา วิเชียรล้ำ เลขบัตรลูกจ้าง กท.221/2565
12. นางสาวอรุณณี ทาทม     เลขบัตรลูกจ้าง กท.188/2565
13. นางสาวสถิตย์ ไชยสาร    เลขบัตรลูกจ้าง กท.181/2565

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด 1433หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์         ซออยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

Phone : 02-530-9050

Fax : 02-949-0853

Email : info@vdragon.net

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.

เสาร์ 08:30 – 17:00

Follow Us

© 2019 V.Dragon Recruitment  Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Anucha Yothanan