02-530-9050

ติดต่อสอบข้อมูล

info@vdragon.net

Contact E-Mail

จันทร์-เสาร์

ช่วงเวลาทำการ

แผนผังองค์กร

รายชื่อเจ้าหน้าที่ได้รับบัตรลูกจ้าง

1. นางสาวจุฑามาศ พิรัมย์          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.417/2565
2. นางสาวพิราภรณ์ สิงห์เสนา   เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.406/2565
3. นางสาวอินทิรา จงชะยะ          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.186/2566
4. นางสาวศรกมล พรมดี           เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.213/2566
5. นางสาวอรพิม ชิวพิมาย          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.139/2566
6. นายดนุสรณ์ เหมาเพชร์          เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.142/2566

7. นางสาวชรินรัตน์ ใยทา                เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.141/2566
8. นางสาวสุรีย์รัตน์ แก้วคูณ           เลขที่บัตรลูกจ้าง กท.140/2566
9. นางสาวปนิดา โพธิ์สุทธิ์               เลขบัตรลูกจ้าง กท.270/2566
10. นางสาวเจนจิรา เหมาะสม           เลขบัตรลูกจ้าง กท.306/2566

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด 1433หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์         ซออยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

Phone : 02-530-9050

Fax : 02-949-0853

Email : info@vdragon.net

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.

เสาร์ 08:30 – 17:00

Follow Us

© 2019 V.Dragon Recruitment  Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Anucha Yothanan