02-530-9050

ติดต่อสอบข้อมูล

info@vdragon.net

Contact E-Mail

จันทร์-เสาร์

ช่วงเวลาทำการ

ทำไมต้องแรงงานไทย ?

จากการสำรวจพบว่านายจ้างต่างชาติมองว่าแรงงานไทยเป็นคนมี ประสิทธิผลเชื่อฟังและทำงานหนัก ปรับตัวยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับมุมมองเชิงบวกต่อชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยสำหรับการจ้างงานในต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นวี. ดรากอนได้จัดตั้งระบบการฝึกอบรมและการรับรองเพื่อรับประกันความสามารถของแรงงานไทยในภาคส่วนเฉพาะที่ ปฏิบัติตามขั้นต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในระดับสากลระบบการฝึกอบรมและการรับรองสำหรับภาคแรงงานเฉพาะนี้จะช่วยเสริมระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความรู้ ความสามารถและทักษะของแรงงานไทย

แรงงานไทยในต่างประเทศประมาณ 30% เป็นคนงานด้านเทคนิคเช่นงานอุปกรณ์ขนส่งแรงงานในสาขาต่างๆเช่นการก่อสร้างส่วนที่เหลือสามารถแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างภาคการเกษตรการผลิตและภาคบริการประเทศไทยจะประสานงานอย่างแข็งขันกับประเทศที่รับแรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับร่วมกันด้วยเหตุนี้แรงงานไทยที่มีภูมิหลังได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีประสิทธิผลเชื่อฟังและทำงานหนักปรับตัวได้เป็นมิตรกับชีวิตคนงานไทยยินดีรับค่าจ้างที่สมเหตุสมผลและมีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับค่าจ้างสำหรับกำลังคนที่คล้ายคลึงกันของประเทศอื่น ๆ

ครบครันด้านการสรรหาแรงงานไทย

เรามีทีมงานที่มีความเชียวชาญด้านการสรรหาแรงงานไทยโดยเฉพาะ และจำนวนทีมงานที่พร้อมกับการบริการให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่จะพัฒนาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ตลอดสายงานด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกว่า 21 ปี เพื่อการบริการในด้านการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงาน มีทั้งทักษะความรู้ และความสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ

กระบวนการขั้นตอนการสมัครงาน

สมัครง่าย บินเร็ว ปลอดภัยแน่นอน ที่สำคัญถูกกฏหมาย

สมัครง่าย บินไว ปลอดภัยแน่นอน

เจ้าหน้าที่บริษัทไปรับคนหางานที่หมอชิต
นำคนหางานมากรอกใบสมัครที่
บริษัทจัดหางาน วีดรากอน จำกัด
ทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
ตรวจโรคที่โรงพยาบาล
ยื่นตรวจสอบประวัติ หรือยื่นซีไอดี (CID)
ยื่นขอวีซ่าเพื่อทำงานต่างประเทศ
ยื่นขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (กรมการจัดหางาน)
คนหางานมาเซ็นเอกสารก่อน ก่อนเดินทางที่บริษัท
คนหางานอบรมก่อนออกเดินทาง
ที่กรมการจัดหางาน

ออกเดินทาง

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด 1433หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์         ซออยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

Phone : 02-530-9050

Fax : 02-949-0853

Email : info@vdragon.net

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.

เสาร์ 08:30 – 17:00

Follow Us

© 2019 V.Dragon Recruitment  Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Anucha Yothanan