02-530-9050

ติดต่อสอบข้อมูล

info@vdragon.net

Contact E-Mail

จันทร์-เสาร์

ช่วงเวลาทำการ

ซื่อสัตย์

เราให้ความสำคัญในการจัดส่งแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนโอกาสทางสังคม และโอกาสในการประกอบอาชีพที่จะทำให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว เราต้องการเห็นคุณภาพชีวิตที่ดี และความก้าวหน้าของแรงงานไทย ให้ปรากฎสู่สายตาของตลาดแรงงานโลก ดังนั้นบริษัทจัดหางาน วี ดราก้อน จำกัด จึงทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา

จริงใจ

ด้วยการทำงานที่ตรงต่อหน้าที่อย่างจริงใจต่อคนงานและการทำงาน ที่พร้อมด้วยฐานข้อมูลของแรงงานที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม เพียบพร้อมด้วยแรงงานที่มีฝีมือในหลาย ๆ ภูมิภาค เราจึงเชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นบริษัทตัวแทนของนายจ้าง เพื่อจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห่วงใยเหมือนญาติ

ด้วยระบบการทำงานที่ใกล้ชิด บริการที่เป็นกันเอง เสมือนท่านคือญาติมิตร เราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานทุกคน

ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ไปทำงานในต่างประเทศ

ใบอนุญาตเลขที่ ต.980/2543

        ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัทจัดหางาน วีดรากอน จำกัด โดยนายอนุชา อินทะชัย เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด
1433หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์ ซออยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

Phone : 02-530-9050

Fax : 02-949-0853

Email : info@vdragon.net

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.

เสาร์ 08:30 – 17:00

Follow Us

© 2019 V.Dragon Recruitment  Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Anucha Yothanan